Practise makes perfect

Streit Sagt AS har i de siste par årene deltatt i et EFTA-finansiert prosjekt som har fått navnet «Practise makes perfect». Prosjektet strekker seg over 2 år, og skal se nærmere på hvordan samarbeidert mellom akademia og næringslivet kan bli bedre.

Prosjektet, som til sammen har fått en bevilgning på 92 743 €, er altså finansiert av EFTA, som er for kortelse for «Det europeiske frihandlesforbund». Les mer på regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/handel/nfd---innsiktsartikler/frihandelsavtaler/efta/id438841/

Universitet


Det er «University of Silesia» i Katowice syd i Polen som er sekretariat for prosjektet, og som også har administrasjonen av arbeidet. Se link til universitetet her:
http://english.us.edu.pl

Pandemien har naturlig nok satt sine begrensninger på dette prosjektet også, slik den har skapt vanskeligheter for folk over hele verden. Likevel er det blitt gjennomført blant annet en undersøkelse i de forskjellige landene om for å bringe på det rene hvilke ordninger som blant annet finnes for hospitanter og in-turn`s . Og i stedet for en fysisk planlagt kongress den 26. mai, blir det i stedet lagt opp til et digitalt arrangement.