Våre løsninger

Vi er stolte av våre videoløsninger – fordi vi har greid å skape profesjonell kommunikasjon til priser som gjør at du uten vanskelighet kan gjenta ditt budskap så ofte du måtte ha behov for.

1) Presentasjonsvideo: En kort «nyhetsvideo» som folk kjenner dem fra den daglige nyhetsformidlingen på TV, og som forteller helt kort om hvem du er, hva du gjør – og hvorfor dette er relevant for dine fremtidige kunder.

2) Vi kan lage interaktiv video for deg. Dette er en presentasjonsform som øker seerens følelse av å telta i en prosess.
Gjennom valg som gjøres gjennom hele videopresentasjonen, blir det opp til seeren - ut fra de valg som gjøres - å bestemme innholdet og dermed budskapet. Likevel har du full kontroll. Vil du vite mer?

3) Skulle du ønske å være til stede på Instagram, Facebook eller TikTok? Kanskje Twitter til og med? Vi kan ta ansvaret for at du legger ut presentasjoner av deg og dine produkter jevnlig. Du vil bli synlig i sosiale medier!

4) Trenger du en helt ny hjemmeside, eller har du ingen fra før? Vi kan hjelpe deg med enkle løsninger til fordelaktige priser – uten at du selv trenger å løfte en finger. Ta gjerne kontakt – og bli overrasket!

Løsningene våre gjør det mulig for deg å nå fram med ditt budskap i en verden hvor stadig fler velger video. Fordi vi har laget et konsept som er kostnadseffektivt og tilpasset ditt ambisjonsnivå, blir det valgt av stadig fler.


Kulturell brobygger

Produkter og tjenester er ikke nok. Skal man lykkes i et marked, er det viktig at man også forstår kulturen som legger rammebetingelsene i dette markedet. Streit Sagt AS arbeider med kommunikasjon og kulturell brobygging – og kan hjelpe deg å forstå det markedet du ønsker å gå inn i.

Ofte skaper vi også forståelse i markedet for nye aktører – og hvilke fordeler nye horisonter og nye samarbeidspartnere kan by på. Basert på bakgrunner fra sosialantropologi, presse, PR og TV- produksjon bistår vi med forståelse, strategier og praktisk kommunikasjon. Ett av virkemidlene vi kan tilby, er lavkost videoproduksjoner.

Vi samarbeider med et spekter av bedrifter i Norden, Baltikum, Polen og Sørøst-Europa, og står klare til å bistå deg med ditt neste prosjekt.


Samarbeidspartnere:                    
Prorex Kommunikasjon
Ottesam OÜ


Ta kontakt med:                                      
Jørn Wad
Tlf +47 913 67 667
E-post: wadtekst@gmail.com