Streit Sagt AS, logo

Historiefortelling

Skaper dine tekster salg?

I tidligere tider var tekstforfatteren den aller høyest lønnede i reklamebyråer og andre som stelte med markedsføring. Det samme gjaldt gode journalister. Og fremdeles er nok dette langt på vei tilfelle. Det er gode grunner til dette:
Teksten er det grunnleggende i enhver historiefortelling. Den er ikke nok alene, men den er kommunikasjonsbæreren, den som gjør at du tror på det som kommuniseres, og får lyst til å vite mer om det produkt, tjenesten eller bedriften det fortelles om.

Samtidig er det jo slik at «alle» kan skrive, ikke sant? Tja, - jo, det er jo til en viss grad riktig. Men kan du skrive selgende? Kan du lage en eller to setninger til en annonse som utløser et kjøp der og da? Kanskje, men da er du i så fall en av de få. Kan du i tillegg lage fortellende tekst som trollbinder tilhørerne i en halvtime eller time av gangen, er du unik. For det har nemlig få eller ingen greid før deg. Det er svært få forunt å greie det.

Men historiefortellerne har i alle samfunn vært høyt aktet og svært ofte hatt en høy stjerne i samfunnene. I våre dager har dette blitt vannet ut. Internett har gjort at «enhver» kan skrive sine egne historier, og det gjøres da også i rikt monn. Men blir det BRA? Skaper det salg?

Vår påstand er at tekstforfatteryrket fortjener en langt større aktelse enn det tilsynelatende har i vårt samfunn. Når det er sagt, er det jo nettopp tekstforfatterne som er etterspurte i filmverdenen, i politiske kampanjer eller når reklamebyråer skal selge produkter eller tjenester på vegne av sine kunder.

Kunnskap gir kvaliteten

Våre tekstforfattere har et felles mantra: Kunnskap gir kvalitet. Med det mener vi at desto mer du kjenner til et produkt eller en tjeneste, desto bedre kvalitet kan du levere på arbeidet ditt, og til syvende og sist: Desto bedre vil kundens produkter eller tjenester selge.

Det er ikke vanskelig å skrive en tekst. Men skal den være kort, blir det vanskeligere. Og skal den selge i tillegg, er det langt fra alle som får på plass de utløsende ordene. Våre tekstforfattere har bred erfaring fra mange forskjellige bransjer, og er svært nøye med å sette seg grundig inn i det de skal bidra til å selge: Det nytter ikke bare med en «briefing». Man må ta og føle på det som skal selges, eller prøve tjenesten som de skal lage gode tekster for.

Det er nemlig i foreningen av opplevelsen et produkt eller tjeneste gir, og funksjonene du som produsent eller distributør ønsker belyst, at de gode salgskampanjene skapes. Tekstforfattere er sjelden svært unge. Det finnes noen unntak – for typisk ungdomsrelaterte produkter. Men selv da er det viktig at en person med mer livserfaring er prosjektleder.

For det å skrive gode tekster, er et prosjekt. Utfordringen – som vi i Streit Sagt AS er gode på – er å holde kostnadene på et kontrollert nivå, samtidig som vi hele tiden «jakter» de beste tekstene. Når det er sagt, er det ikke prisen på teksten som er det viktigste. Det aller viktigste med en kampanje- eller reklametekst, er jo forholdet mellom pris om resultat. Er resultatet bra nok, er prisen på teksten nær sagt irrelevant.

Derfor kan en «billig» kampanje fort bli den dyreste du noen gang har laget. Ta gjerne kontakt med oss i dag, så skal vi fortelle deg hva vi mener.

crossmenu