Ett bilde og 1000 ord

-
At et bilde sier mer enn tusen ord er et ordtak som de fleste av oss kjenner til. Men hva kan man da si om en video – som er massevis av tusen bilder?

Video har blitt en naturlig del av alle firmaers presentasjon. Ikke bare i sosiale medier, men også på messer, på hjemmesider, og på kino, for den saks skyld.
Utfordringen mange møter er at det enten lages internt – med vekslende hell – eller oppleves dyrt. Nå er det jo slik at opplevelsen av hva som er dyrt kan variere fra menneske til menneske – og fra firma til firma. Hva det siste angår, handler det nok mye om bedriftens eget ambisjonsnivå. Likevel er det klart at det å produsere en god video, krever kompetanse og innsikt i mange fag – ikke bare videofilming.
Dermed blir spørsmålet: Hvordan kan man kombinere høy kompetanse med et akseptabelt kostnadsnivå? Hos oss i Streit Sagt AS mener vi at vi har greid dette, og vi tar gjerne en prat med deg om hva som er ditt ambisjonsnivå når det gjelder kommunikasjon – hvor en video høyst sannsynlig hører hjemme som en naturlig bestanddel.
Det koster ikke noe å ta en prat med oss, og mange har funnet ut at det var en meget fornuftig samtale. For mange mindre bedrifter har et udekket kommunikasjonsbehov som de ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til – derfor blir det i alt for stor grad oversett. Men de som tar dette på alvor, er høyst sannsynlig morgendagens vinnere – uansett bransje.
Du kan stille deg selv et spørsmål mens du leser dette: Hva har jeg gjort av markedstiltak de siste to årene – og hva har det gitt meg? Dersom du er fornøyd med svaret du gir deg selv, er det sannsynlig at du har gjort mye riktig, så da bør du avgjort fortsette med det. Men er du ikke fornøyd, kanskje vi skulle ta en prat?

Previous
Selvgjort er velgjort?
Next
Vis dem hverdagen!

Add a comment

Email again: